News

Kристина Божурска: Таман ќе си помислиш сме го допреле дното, и одеднаш -­ опа! -­ друго дно!

Здраво Кристина, според темите кои ги обработуваш изгледа како да живееме во интересни времиња? Прилично интересни, но за жал не онака забавно­интересни како што би сакале да бидат. Секој историски период секако има свои предизвици и борби кои придонеле за револуционерни општествени промени (право на глас на жените, усвојување на…

Continue reading

“Work will set you free”

For the purposes of this exhibition, the artist was exploring the working conditions in Macedonia, and collecting personal stories of workers whose rights have been violated. Long working hours, low wages, lack of regular contracts, unsafe and unhealthy working conditions especially in the textile and shoe production industry are regularly…

Continue reading

Фемиграции/ Femigrations – Art for the rights of refugees

Проблемот на женската миграција се истражува низ повеќе дисциплини како антропологијата, социологијата, политичката наука, економијата, демографијата, правото, историјата, а во нашава приказна, низ дваесетина ликовни дела кои со ликовен јазик ќе дадат свој придонес кон темата, која и како генерален концепт на миграции е мошне актуелна во последните години на…

Continue reading